EMMA-Homes - pålitlig fastighetsförmedling i Vasa

FAQ

När du flyttar in

Hur gör jag flyttanmälan?

Den görs elektroniskt med BUMA-Teams flyttanmälningsblankett.

Hur får jag mitt namn på dörren och på namntavlan i trappuppgången?

Gårdskarlen byter ut namnet på dörren när du har gjort flyttanmälan till disponenten.

Hur får jag en bilplats?

Husbolagssidorna kan du kolla ifall bilplatsläget är uppdaterat för ditt husbolag. Annars kan du vara i kontakt med disponenten för husbolaget.

Var hittar jag kontaktuppgifterna till disponenten, serviceföretaget och gårdskarlen?

De finns på anslagstavlan i varje husbolag, i närheten av ytterdörren.

Vem bestämmer om ärenden som berör husbolaget?

Bolagsstämman, det vill säga aktieägarna, är det högsta beslutande organet. Bolagsstämman väljer en styrelse åt husbolaget, och styrelsen väljer i sin tur en disponent. Disponenten är VD för husbolaget, och har som uppgift att leda bolaget enligt de instruktioner och befogenheter som styrelsen gett.

Kan en hyresgäst beställa nycklar till sin bostad?

Det är bara bostadens ägare som har rätt att be om nya nycklar. Disponenten tar hand om beställningen och håller reda på antalet nycklar i husbolaget.

Frågor som berör huset

Jag glömde nycklarna hemma, vem kan öppna dörren?

Ta kontakt med serviceföretaget/gårdskarlen, som kan öppna dörren mot ersättning. Telefonnumren hittar du på husets anslagstavla.

Lampan i trappuppgången har brunnit, vad gör jag?

Meddela serviceföretaget om saken, telefonnumret finns på anslagstavlan.

Vem meddelar jag om olika fel i huset, såsom läckande kranar eller stopp i avloppet?

Alla sådana ärenden kan man meddela direkt till serviceföretaget. Kom ihåg att innehavaren av lägenheten har en skyldighet att sköta om lägenheten och omedelbart meddela husbolaget eller hyresvärden om fel, brister eller skador.

Grannarna för mycket oljud, kan man göra något?

Om det är frågan om allvarliga ordningsstörningar kan man kontakta polisen. Gör också en anmälan till disponenten (förnamn.efternamn@bumateam.fi) eller fastighetssekreteraren (info@bumateam.fi). Anmälan ska innehålla datum och klockslag då störningarna inträffat, samt namn eller lägenhetsnummer för den som orsakat störningen. Kom också ihåg att meddela dina egna kontaktuppgifter så att disponenten vid behov kan kontakta dig.

Jag vill renovera bostaden – hur gör jag?

Om renoveringen är större än målning och tapetsering, ska man i god tid innan renoveringen börjar göra anmälan om den med hjälp av den här blanketten. Arbetet får inte inledas innan man kommit överens om övervakningen. Om arbetet kräver byggnadstillstånd (t.ex. att ta ner bärande väggar) så ska renoveringen också behandlas av bolagets styrelse.

Bolagsvederlag och –lån

När kan man betala bort sin egen andel av bolagslånet?

Det regleras i bolagsordningen, så kolla upp saken med disponenten. De flesta bolagsordningar slår fast att aktieägarna har möjlighet att betala bort lånet på särskilda dagar som fastställts av styrelsen.

Måste man betala vederlag om bostaden står tom?

Det måste man. Vederlaget används för att täcka bolagets gemensamma utgifter såsom uppvärmning, avfallsservice, fastighetsservice, reparationer, vattenavgifter, markhyra, fastighetsskatt, städning m.m.

Har jag obetalda vederlag?

Du kan kolla upp saken genom att ringa BUMA-Teams växel; 020 1160 200.

Dags att sälja ditt hem och söka nytt? Ta kontakt